Utviklingstipend 2017

Knut Strøm
10.08.2017
Hurum Idrettsråd Utviklingsstipend 2017
Hurum IR utlyser utviklingsstipend for lag og enkeltutøvere.

Stipendet skal fremme idrettslige prestasjoner og/eller idrettslig utvikling.

Stipendet gjelder ungdom født i årene 1998 – 2004.

Stipendet er på inntil kr.10.000,- pr søker.

Søker må være bosatt i Hurum Kommune

Søknaden skal inneholde navn, adresse og fødselsdato, samt hva som er oppnådd hittil og hva stipendet vil bli brukt til.

 

Søknadsfrist er 10.oktober 2017 og søknaden sendes hurumir@gmail.com

Ytterligere opplysninger fås ved å kontakte HIR på samme mailadresse.