Innhold
1
Enklere idrettslag

Nå blir det enklere å være idrettslag! Fra 2016 gjelder nye løsninger og ordninger som forenkler idrettslagenes registrering, rapportering og søknader. Dette kommer som konsekvens av vedtak på Idrettstinget 2015, som er Norges idrettsforbunds (NIF) høyeste myndighet. Der ble NIFs lov endret. I tillegg ble det vedtatt at rapporterings- og søknadsfrister for idrettslagene skal samles, slik at idrettslagene har færre frister å forholde seg til og at de har de nødvendige dokumenter tilgjengelig på søknadstidspunktet (for eksempel ved søknad om momskompensasjon)

>Temaside enklere idrettslag​​

 

 

Skattefradrag for gaverhttps://forbund.klubb.nif.no/Lists/Aktiviteter/DispForm.aspx?ID=24Skattefradrag for gaver2018-01-10T07:00:00Z2018-01-10T22:55:00ZOnline<div>Idrettslag og særforbund som ønsker å benytte seg av ordningen med skattefradrag for gaver har frist til 10. januar 2018.</div><div> </div><div>Ordningen gjelder for idrettslag/klubb og særforbund som er tilsluttet Norges idrettsforbund og som ønsker å benytte seg av ordningen med skattefradrag for gaver, i henhold til skattelovens §6-50.</div><div> </div><div>Privatperson eller organisasjon som gir gave til Idrettslag/klubb/ særforbund (mottaker) kan få fradrag i sin selvangivelse for gavebeløpet.</div>
Ledermøte 2018https://forbund.klubb.nif.no/Lists/Aktiviteter/DispForm.aspx?ID=22Ledermøte 20182018-05-25T06:00:00Z2018-05-26T14:00:00ZScandic Oslo Airport <div>Idrettens ledermøte 2018 avholdes på Gardermoen fredag 25. mai - lørdag 26. mai.</div>

 I fokus